BETONMAST

Betonmast driver entreprenør- og eiendomsvirksomhet innenfor et bredt prosjektspekter for private og offentlige byggherrer. Betonmast har siden oppstarten i 2006 vokst kraftig, både organisk og gjennom oppkjøp.

Konsernet består i dag av 14 datterselskaper. Av disse er 13 rene entreprenør- eller byggmesterforretninger, mens et driver innen eiendomsvirksomhet. Geografisk er vi spredd over store deler av Sør-Norge og Sverige, og vi har nå kontoret i Oslo, Bergen, Østfold, Romerike, Toten, Gjøvik, Trondheim, Horten, Kristiansund og Telemark, samt i Gøteborg i Sverige.

Eiendomsvirksomheten er nå samlet i Betonmast Eiendom. Selskapet driver utvikling, gjennomføring og salg av nærings- og boligprosjekter hovedsakelig i sentrale områder rundt Stor-Oslo, supplert med enkelstående og gode prosjekter i befolkningssentra.

Betonmast-konsernet blir stadig større. I en bransje som stadig konsoliderer mot større og større enheter, er vi absolutt med og leder an i utviklingen. Samtidig har vi beholdt vår opprinnelige grunntanke, nemlig at all entreprenørvirksomhet er lokal business. Vår korte historie har gitt oss muskler, samtidig som vårt fokus alltid vil være lokalt.

Se selskapenes egne sider i margen til venstre.

Sterkt konsern. Lokalt fokus.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no