Betonmast er miljøsertifisert

Alle Betonmast-selskaper skal på sikt være miljøsertifisert etter ISO 14001. De fleste selskapene har allerede en miljøsertifisering, og i løpet av kort tid vil alle våre datterselskaper være sertifisert etter ISO 14001. Nystartede selskaper sertifiseres fortløpende.

ISO 14001-standarden stiller strenge krav til kontinuerlig overvåking og måling av Betonmast sine miljøpåvirkninger. I tillegg settes det strenge krav til overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer.

Sertifiseringen gir kundene en sikkerhet om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø, og at vi har et kontinuerlig arbeid med å redusere våre negative påvirkninger på miljø. Betonmast har i miljøpolitikken også fastsatt konkrete mål for miljøpåvirkning og materialvalg, som igjen forsikrer kundene at Betonmast finner løsninger og produkter som gir miljøgevinst til prosjektene.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no