Miljømodell

Alle våre utbyggere vil få tilbud om å utføre bygget etter Betonmasts miljømodell. Denne sikrer en grønn tråd gjennom hele prosjektet.

Det er lettere å ta riktige miljøvalg tidlig i prosjektet. Vi kan tilby partnerskap i forprosjekt med tanke på riktige miljøvalg og effektive tekniske løsninger.

Vi skal hjelpe utbygger med å kombinere gode miljøløsninger med god økonomi.

Vi vil vurdere bærekrafitge løsninger og livssykluskost (miljøbelastning og kostnader) når valg tas. Dette gjelder både materialbruk, holdbarhet og energiforbruk gjennom hele byggeprosjektet.

Den mest energivennlige strømmen er den vi ikke bruker. Ved teknisk styring og gode løsninger kan vi optimalisere byggene våre slik at de har minst mulig energiforbruk.

Når bygget et ferdig, legges det vekt på god innregulering og brukeropplæring med tanke på minst mulig energiforbruk i driftstiden.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no