Grønt fokus

Vi opplever stadig økende miljøengasjement i alle ledd i bygge- og eiendomsbransjen.
 
Betonmast ønsker at de byggene vi bygger, skal gi minst mulig negativ påvirkning på lokalt og globalt miljø. Vi skal bli oppfattet som kunnskapsrike og miljøorienterte, men likevel lettbente. Som gode miljøledere skal vi tilby våre samarbeidspartnere riktige valg for ferdig produkt, og vil skal utføre byggearbeidene med minst mulig miljøbelastning.
 
Les mer her
 
 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no