Betonmast støtter Aid in Action

Betonmast støtter Aid in Action, en frivillig hjelpeorganisasjon som fokuserer på bærekraftig utvikling for fattige mennesker og barn i nød. Siden 2013 har vi støttet et vanntankprosjekt i Ngumbulu (Gombolo) i Kenya. Ved hjelp av mikrolån kjøper landsbyboerne inn vanntanker for å samle opp regnvann fra bølgeblikktak i regnsesongen til bruk i tørkeperioden. Les mer om vanntankprosjektet her. 

Julen 2015
Vi fortsetter vårt samarbeid med Aid in Action også videre inn i 2016. Julegaven i år går til spennende prosjekter i Ngumbulu i Kenya. Vanntankprosjektet er fortsatt sentralt, samt at vi bidrar med midler til en rekke andre prosjekter. Vi har løpende kontakt med organisasjonen om hva midlene brukes til.

Julegaven 2014 gikk til utvidelse av vanntankprosjektet, vann til den nye skolen Edustep, skolebuss og varebil til å frakte papayaer til markedet i nabolandsbyen.
Høsten 2014 var seks av Betonmasts medarbeidere på besøk i Ngumbulu. Les mer om besøket her.

I 2013 bidro Betonmast til at vanntankprosjektet kom i gang. Vi gleder oss over å kunne bidra til en bedre hverdag i Ngumbulu. 
 
Lokalt fokus
Betonmasts grunntanke er at all entreprenørvirksomhet er lokal business. Vårt motto er STERKT KONSERN. LOKALT FOKUS.

Også Aid in Action har lokalt fokus, samtidig som det er bærekraftig utvikling som er målet. Det er satt i gang en rekke ulike prosjekter, som alle legger sterk vekt på lokalt eierskap. Målet er å redusere fattigdommen i området uten at avhengighet av bistand oppstår. Som det står på organisasjonens facebookside: - Vi lytter til de lokale, da vi tror det er de som oftest vet best hvordan de kan komme seg ut av fattigdommen.

Aid in Action ble startet av Anne Louise Hübert, en engasjert ung kvinne fra Nordstrand i Oslo. Les mer på Aid in Action

Vi er stolte over hva vi får til sammen med Aid in Action. Gjennom vårt bidrag er vi med på å gjøre en forskjell for noen av dem som trenger det mest.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no