Sterkt konsern. Lokalt fokus.

Betonmast er et av Norges mest hurtigvoksende entreprenørselskap. På kort tid har vi bygget oss opp til å bli et sunt og solid konsern. Betonmast dekker de fleste større markeder i Sør-Norge, fra Østfold via Bergen til Trondheim, samt Göteborg i Sverige. Av våre 14 datterselskaper er 13 rene entreprenør- eller byggmesterforretninger, mens et driver innen eiendomsvirksomhet.
Vi er nå rundt 850 medarbeidere, og omsatte i 2015 for ca 4 MRD.

Sterkt konsern. Lokalt fokus.

I en bransje som stadig konsoliderer mot større enheter, er vi absolutt med og leder an utviklingen. Betonmast har styrket sin stilling som et solid konsern.
Vår grunntanke er at all entreprenørvirksomhet er lokal business. Vår styrke er at vi kan hente kompetanse fra hverandre, samtidig som vårt fokus alltid vil være lokalt. Vi mener at all verdiskapning i Betonmast er skapt ute i prosjektene. Det er våre medarbeidere med sin drive, sin entusiasme og sin stolthet som har gjort Betonmast til et sterkt konsern. Alltid med lokalt fokus.
 

Vår organisasjon

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no