Lærling i Betonmast

Lærlinger er en viktig ressurs for byggebransjen, og flere av Betonmast sine selskaper er foregangsbedrifter på området:

  • BetonmastHæhre Boligbygg (Oslo)
  • Betonmast Innlandet  (Innlandet)
  • Betonmast Trøndelag (Trondheim)
  • Betonmast Rotstigen (Gjøvik)
  • Betonmast Røsand (Kristiansund)
  • Betonmast Telemark (Skien og Bø)
  • Betonmast TVB Bolig (Skien)

Vi har årlige lærlingesamlinger i Betonmast. I begynnelsen av desember 2015 var 31 av våre lærlinger på samling i Oslo. Det ble en nyttig samling, der lærlingene ble kjent med hverandre, og fikk informasjon om HMS og miljø, kosthold og livsstil, og fremtiden som lærling og medarbeider. Det ble også en god dialog med Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

På lærlingsamlingen ble Farid Hamidi i Betonmast Trøndelag kåret til Årets lærling i Betonmast for 2015. I hard konkurranse med andre dyktige lærlinger, fikk Farid meget gode skussmål på alle kriterier. Vi gratulerer! 

Les om Petter Navarsetes erfaringer med lærlingeordningen i Selvaagbygg

Les også om Selvaagbyggs lærlingeordning på deres sider.

Interessert? Ta kontakt med det enkelte selskap.  

 

Bilde øverst: Fra lærlingsamlingen i desember 2014. 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no